พระพุทธรูป ศิลปะไทยใหญ่
รหัส 1a0016


 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก