พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน สิงห์สอง
รหัส 1a0018


 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก