พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน ทรงเครื่อง
รหัส 1a0040 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก