พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ปางตรัสรู้
รหัส 1a0041


 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก