หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • พระบูชาอื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

 

พระแผง

       พระแผง เป็นพระลักษณะเดียวกันกับศิลปะนูนต่ำ แต่ผู้สร้างมักจะสร้าง
พระองค์เล็กๆเข้าไปในแผงมากมาย เช่น พระแผงใบขนุน พระกำแพงห้าร้อย
พระแผงสิบแปดของลำพูน หรือพระแผงสิบสองของลำพูน เป็นต้น ประชาชน นิยมบูชาไว้ในบ้าน เชื่อว่ามีพุทธคุณเด่นดังในเรื่องการป้องกันไฟไหม้


 ศิลปะสุโขทัย ใบขนุน  ศิลปะลพบุรี ปางปาฏิหารย์
 ความกว้าง   5 นิ้ว  ความกว้าง 3 นิ้ว
 ความสูง 9 นิ้ว  ความสูง 6 นิ้ว
   ความหนา 0.5 นิ้ว
 รหัส 1h0001  รหัส 1h0002
 พระสิบแปด ศิลปะหริภุญชัย  ศิลปะลพบุรี ปางปาฏิหารย์
 ความกว้าง 4 นิ้ว  ความกว้าง 2.25 นิ้ว
 ความสูง 7 นิ้ว  ความสูง 5 นิ้ว
 ความหนา 1 นิ้ว  ความหนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 1h0003  รหัส 1h0004
 พระสิบ ศิลปะหริภุญชัย  พระกำแพงห้าร้อย
เนื้อชินเงิน
 ความกว้าง 3 นิ้ว  ความกว้าง 4.5 นิ้ว
 ความสูง 4 นิ้ว  ความสูง 7 นิ้ว
 ความหนา 0.5 นิ้ว  ความหนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 1h0005  รหัส 1h0006
 ศิลปะลพบุรี ปางปาฏิหารย์  พระสาม ศิลปะลพบุรี
 ความกว้าง 2.5 นิ้ว  ความกว้าง 3.5 นิ้ว
 ความสูง 5.75 นิ้ว  ความสูง 4 นิ้ว
 ความหนา 0.15 นิ้ว  ความหนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 1h0007  รหัส 1h0008
 ศิลปะอินเดีย  ศิลปะทวาราวดี
 ความกว้าง 3.25 นิ้ว  ความกว้าง 2.25 นิ้ว
 ความสูง 5 นิ้ว  ความสูง 3 นิ้ว
 ความหนา 1 นิ้ว  ความหนา 0.5 นิ้ว
 รหัส 1h0009  รหัส 1h0010
 งบน้ำอ้อย ศิลปะสุโขทัย  ศิลปะลพบุรี ปางปาฏิหารย์
 ความกว้าง 2.5 นิ้ว  ความกว้าง 2.3 นิ้ว
 ความหนา 0.2 นิ้ว  ความสูง 3.3 นิ้ว
       ความหนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 1h0011  รหัส 1h0012