หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

ดูรูป
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์เกศทะลุซุ้ม
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์ทรงเจดีย์
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์เกศบัวตูม
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์ฐานแซม
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์ปรกโพธิ์
• พระสมเด็จ สองคลอง พิมพ์อื่นๆ

 

 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง 
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.8    นิ้ว  กว้าง    1     นิ้ว
 ยาว    1.3    นิ้ว  ยาว    1.5    นิ้ว
 หนา    0.1    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a2020001  รหัส 2a2020002
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
  พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.8    นิ้ว
 ยาว    1.5    นิ้ว  ยาว    1.2    นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a2020003  รหัส 2a2020004
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1     นิ้ว  กว้าง   0.8    นิ้ว
 ยาว    1.2    นิ้ว  ยาว    1.4    นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา    0.1    นิ้ว
 รหัส 2a2020005  รหัส 2a2020006
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.9    นิ้ว
 ยาว    1.2    นิ้ว  ยาว    1.4    นิ้ว
 หนา    0.1    นิ้ว  หนา    0.2    นิ้ว
 รหัส 2a2020007  รหัส 2a2020008
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.85    นิ้ว
 ยาว    1.4    นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา     0.2     นิ้ว
 รหัส 2a2020009  รหัส 2a2020010
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.85    นิ้ว  กว้าง    0.9    นิ้ว
 ยาว     1.4     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.15    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020011  รหัส 2a2020012
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.8    นิ้ว  กว้าง   0.9    นิ้ว
 ยาว    1.3     นิ้ว  ยาว    1.4     นิ้ว
 หนา   0.15    นิ้ว  หนา   0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020013  รหัส 2a2020014
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง    1      นิ้ว
 ยาว    1.5     นิ้ว  ยาว    1.4     นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา   0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020015  รหัส 2a2020016
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.85    นิ้ว  กว้าง   0.9     นิ้ว
 ยาว     1.4     นิ้ว  ยาว    1.35    นิ้ว
 หนา     0.2     นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020017  รหัส 2a2020018
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.9    นิ้ว  กว้าง   0.85    นิ้ว
 ยาว    1.4     นิ้ว  ยาว     1.3     นิ้ว
 หนา    0.2    นิ้ว  หนา     0.2     นิ้ว
 รหัส 2a2020019  รหัส 2a2020020
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง   0.85    นิ้ว  กว้าง    0.9    นิ้ว
 ยาว    1.35     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.15     นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020021  รหัส 2a2020022
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    0.8    นิ้ว
 ยาว     1.6     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.4    นิ้ว  หนา     0.1    นิ้ว
 รหัส 2a2020023  รหัส 2a2020024
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    0.9    นิ้ว  กว้าง    1.0    นิ้ว
 ยาว    1.35    นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.2    นิ้ว  หนา     0.1    นิ้ว
 รหัส 2a2020025  รหัส 2a2020026
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    0.8    นิ้ว  กว้าง   0.85    นิ้ว
 ยาว     1.4     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.1    นิ้ว  หนา     0.2    นิ้ว
 รหัส 2a2020027  รหัส 2a2020028
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    0.9    นิ้ว
 ยาว     1.5     นิ้ว  ยาว     1.3     นิ้ว
 หนา     0.2    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020029  รหัส 2a2020030
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    1.0    นิ้ว
 ยาว     1.5     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.2    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020031  รหัส 2a2020032
  พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    1.0    นิ้ว
 ยาว     1.5     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.2    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020033  รหัส 2a2020034
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    0.9    นิ้ว  กว้าง    0.8    นิ้ว
 ยาว     1.4     นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา     0.1    นิ้ว  หนา     0.1    นิ้ว
 รหัส 2a2020035  รหัส 2a2020036
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    0.8    นิ้ว
 ยาว     1.5     นิ้ว  ยาว     1.3     นิ้ว
 หนา     0.1    นิ้ว  หนา     0.1    นิ้ว
 รหัส 2a2020037  รหัส 2a2020038
  พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จ สองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง    1.0    นิ้ว  กว้าง    1.0    นิ้ว
 ยาว    1.25    นิ้ว  ยาว     1.4     นิ้ว
 หนา    0.15    นิ้ว  หนา    0.15    นิ้ว
 รหัส 2a2020039  รหัส 2a2020040
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020041  รหัส 2a2020042
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a2020043  รหัส 2a2020044
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020045  รหัส 2a2020046
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020047  รหัส 2a2020048
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020049  รหัส 2a2020050
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.35 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020051  รหัส 2a2020052
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020053  รหัส 2a2020054
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020055  รหัส 2a2020056
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020057  รหัส 2a2020058
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020059  รหัส 2a2020060
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020061  รหัส 2a2020062
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020063  รหัส 2a2020064
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020065  รหัส 2a2020066
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020067  รหัส 2a2020068
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020069  รหัส 2a2020070
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020071  รหัส 2a2020072
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020073  รหัส 2a2020074
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020075  รหัส 2a2020076
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020077  รหัส 2a2020078
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.6 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020079  รหัส 2a2020080
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.4 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020081  รหัส 2a2020082
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020083  รหัส 2a2020084
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.35 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2a2020085  รหัส 2a2020086
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020087  รหัส 2a2020088
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.45 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020089  รหัส 2a2020090
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020091  รหัส 2a2020092
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.4 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020093  รหัส 2a2020094
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020095  รหัส 2a2020096
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 0.95 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.45 นิ้ว  ยาว 1.4 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2a2020097  รหัส 2a2020098
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 พระสมเด็จสองคลอง
พิมพ์ใหญ่ พระประธาน
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.95 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.6 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2a2020099  รหัส 2a2020100