หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

             พระกรุเก่า
        
       กรุ หมายถึง ห้องที่ทำไว้ใต้ดินและใต้พระเจดีย์ พระกรุเก่า ก็คือพระที่
ชาวบ้านขุดได้ตามวัดต่าง ๆ มีองค์เล็กบ้างใหญ่บ้าง  มีทั้งเนื้อดิน  เนื้อสำริด
เนื้อหิน เนื้อเงิน นาค ทอง  ตลอดจนถึงเนื้อแก้วมณีสีต่าง ๆ ก็ขุดค้นพบมาก
มาย บางแห่งมีศิลปะอ่อนช้อยงดงามจับใจ ด้วยฝีมือช่างหลวงในยุคสมัยนั้น
บางแห่งศิลปะ ก็ย่อหย่อนความงามด้วยฝีมือช่างราษฎร์นอกเมืองเป็นพระที่
สร้างด้วยเจตนาก็เพื่อที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้
ประจักษ์ถึงความเชื่อความศรัทธา  ที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้า  
หรือเทพเจ้าที่ตนนับถือนั่นเองดูรูปพระกรุเก่าตามศิลปะ
• พระกรุเก่า ศิลปะขอมโบราณ
• พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
• พระกรุเก่า ศิลปะศรีวิชัย
• พระกรุเก่า ศิลปะหริภุญไชย (ลำพูน)
• พระกรุเก่า ศิลปะเชียงแสน
• พระกรุเก่า ศิลปะสุโขทัย
• พระกรุเก่า ศิลปะพิษณุโลก
• พระกรุเก่า ศิลปะชากังราว (กำแพงเพชร)
• พระกรุเก่า ศิลปะลพบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะอู่ทอง
• พระกรุเก่า ศิลปะอยุธยา
• พระกรุเก่า ศิลปะสุพรรณบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะรัตนโกสินทร์
• พระกรุเก่า ศิลปะอื่นๆ