หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา
พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี


ดูรูปพระกรุเก่าตามศิลปะ
• พระกรุเก่า ศิลปะขอมโบราณ
• พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
• พระกรุเก่า ศิลปะศรีวิชัย
• พระกรุเก่า ศิลปะหริภุญไชย (ลำพูน)
• พระกรุเก่า ศิลปะเชียงแสน
• พระกรุเก่า ศิลปะสุโขทัย
• พระกรุเก่า ศิลปะพิษณุโลก
• พระกรุเก่า ศิลปะชากังราว (กำแพงเพชร)
• พระกรุเก่า ศิลปะลพบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะอู่ทอง
• พระกรุเก่า ศิลปะอยุธยา
• พระกรุเก่า ศิลปะสุพรรณบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะรัตนโกสินทร์
• พระกรุเก่า ศิลปะอื่นๆ

 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี  พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 2.5 นิ้ว  ยาว 1.5 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.5 นิ้ว
 รหัส 2b020001  รหัส 2b020002
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางห้ามญาติ เนื้อชินตะกั่ว สนิมไข
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.65 นิ้ว  กว้าง 0.75 นิ้ว
 ยาว 1.1 นิ้ว  ยาว 1.3 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.5 นิ้ว
 รหัส 2b020003  รหัส 2b020004
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อดินสีแดง
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
พระบูชา ปางสมาธิ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.85 นิ้ว      
 ยาว 1.5 นิ้ว  หน้าตัก 1 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว      
 รหัส 2b020005  รหัส 2b020006
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อดินสีเขียว
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 กว้าง 0.75 นิ้ว  กว้าง 0.65 นิ้ว
 ยาว 1.75 นิ้ว  ยาว 1.75 นิ้ว
 หนา 0.4 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2b020007  รหัส 2b020008
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางประธานพร เนื้อสำริด
สนิมเขียวหยก
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.5 นิ้ว  กว้าง 0.6 นิ้ว
 ยาว 1.8 นิ้ว  ยาว 2 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2b020009  รหัส 2b020010
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อทองสำริด
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อสำริด
 กว้าง 0.7 นิ้ว  กว้าง 0.7 นิ้ว
 ยาว 2.1 นิ้ว  ยาว 1.25 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2b020011  รหัส 2b020012
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
พระปางเสด็จลงจากดาวดึงส์ เนื้อดินสีแดง
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางห้ามญาติ เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.9 นิ้ว  ยาว 2.5 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2b020013  รหัส 2b020014
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางไสยาสน์ เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางห้ามญาติ เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.75 นิ้ว
 ยาว 2.5 นิ้ว  ยาว 2.3 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2b020015  รหัส 2b020016
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อดินสีชมพู
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางประธานพร เนื้อดินสีเขียว
 กว้าง 0.7 นิ้ว  กว้าง 0.75 นิ้ว
 ยาว 2.2 นิ้ว  ยาว 2.25 นิ้ว
 หนา 0.25 นิ้ว  หนา 0.5 นิ้ว
 รหัส 2b020017  รหัส 2b020018
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางประธานพร เนื้อดิน
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางไสยาสน์ เนื้อสำริด
สนิมเขียวหยก
 กว้าง 0.9 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 2.2 นิ้ว  ยาว 2.5 นิ้ว
 หนา 0.4 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2b020019  รหัส 2b020020
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
ปางปฐมเทศนา
เนื้อชินตะกั่ว สนิมไข
 กว้าง 1.25 นิ้ว  กว้าง 1.4 นิ้ว
 ยาว 2.8 นิ้ว  ยาว 2.2 นิ้ว
 หนา 0.4 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2b020021  รหัส 2b020022