หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา
พระกรุเก่า ศิลปะอื่นๆ

ดูรูปพระกรุเก่าตามศิลปะ
• พระกรุเก่า ศิลปะขอมโบราณ
• พระกรุเก่า ศิลปะทวาราวดี
• พระกรุเก่า ศิลปะศรีวิชัย
• พระกรุเก่า ศิลปะหริภุญไชย (ลำพูน)
• พระกรุเก่า ศิลปะเชียงแสน
• พระกรุเก่า ศิลปะสุโขทัย
• พระกรุเก่า ศิลปะพิษณุโลก
• พระกรุเก่า ศิลปะชากังราว (กำแพงเพชร)
• พระกรุเก่า ศิลปะลพบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะอู่ทอง
• พระกรุเก่า ศิลปะอยุธยา
• พระกรุเก่า ศิลปะสุพรรณบุรี
• พระกรุเก่า ศิลปะรัตนโกสินทร์
• พระกรุเก่า ศิลปะอื่นๆ

 พระกรุเก่า จ.ชัยนาถ
ลีลาสรรค์บุรี
 พระกรุเก่า จ.เพชรบุรี
พระร่วง
 กว้าง 0.8 นิ้ว  กว้าง 1.4 นิ้ว
 ยาว 2.2 นิ้ว  ยาว 3.1 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2b140001  รหัส 2b140002
 พระกรุเก่า จ.เพชรบุรี
พระร่วง
 พระกรุเก่า จ.เพชรบุรี
ท่ากระดานน้อย
 กว้าง 1.4 นิ้ว  กว้าง 0.6 นิ้ว
 ยาว 3.1 นิ้ว  ยาว 1.0 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2b140003  รหัส 2b140003
 พระปรกเมืองไพร  พระกรุเก่า
พระเม็ดข้าวเม่าพิจิตร
เกศเอียง เนื้อชินเงิน
 กว้าง 1.2 นิ้ว  กว้าง 0.35 นิ้ว
 ยาว 2.6 นิ้ว  ยาว 0.6 นิ้ว
 หนา 0.5 นิ้ว  หนา 0.1 นิ้ว
 รหัส 2b140005  รหัส 2b140006
 พระกรุเก่า
พระเม็ดข้าวเม่าพิจิตร
เกศเอียง เนื้อชินเงิน
 พระกรุเก่า พระปรกพิจิตร
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
 กว้าง 0.35 นิ้ว  กว้าง 0.35 นิ้ว
 ยาว 0.6 นิ้ว  ยาว 0.65 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2b140007  รหัส 2b140008
 พระกรุเก่า
พระเม็ดข้าวเม่าพิจิตร
เนื้อชินเงิน
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
พระสังกัจจายน์ เนื้อชินเงิน
 กว้าง 0.3 นิ้ว  กว้าง 0.5 นิ้ว
 ยาว 0.65 นิ้ว  ยาว 0.7 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2b140009  รหัส 2b140010
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
เนื้อดินสีดำ
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
พิมพ์เล็ก กรุท่าเสา
 กว้าง 0.35 นิ้ว  กว้าง 0.6 นิ้ว
 ยาว 0.8 นิ้ว  ยาว 0.9 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2b140011  รหัส 2b140012
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
พิมพ์เล็ก
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
 กว้าง 0.6 นิ้ว  กว้าง 0.6 นิ้ว
 ยาว 1.0 นิ้ว  ยาว 0.8 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.15 นิ้ว
 รหัส 2b140013  รหัส 2b140014
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
พระยืนปางรำพึง เนื้อชินเงิน
 พระกรุเก่า จ.เพชรบูรณ์
พระกรุศรีเทพ เนื้อชินตะกั่ว
 กว้าง 0.35 นิ้ว  กว้าง 0.65 นิ้ว
 ยาว 1.2 นิ้ว  ยาว 1.2 นิ้ว
 หนา 0.1 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2b140015  รหัส 2b140016
 พระกรุเก่า จ.กาญจนบุรี
พระร่วงยืนขาถ่าง
เนื้อชินเงิน
 พระกรุเก่า จ.นนทบุรี
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ
 กว้าง 0.55 นิ้ว  กว้าง 0.85 นิ้ว
 ยาว 1.7 นิ้ว  ยาว 1.2 นิ้ว
 หนา 0.15 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2b140017  รหัส 2b140018
 พระกรุเก่า จ.นนทบุรี
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ
พิมพ์ 7 ชั้น
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
พิมพ์ปรกโพธิ์
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.9 นิ้ว
 ยาว 1.2 นิ้ว  ยาว 1.6 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2b140019  รหัส 2b140020
 พระกรุเก่า
พระสมเด็จปรกโพธิ์
กรุบึงพระยาสุเรนทร์
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
เนื้อสมเด็จ มีรักทอง
ปางไสยาสน์
 กว้าง 1.0 นิ้ว  กว้าง 0.75 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 1.2 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.2 นิ้ว
 รหัส 2b140021  รหัส 2b140022
 พระกรุเก่า ไม่ทราบวัด
เนื้อดิน
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อชินตะกั่ว-
สนิมแดง
 กว้าง 0.85 นิ้ว  กว้าง 1.2 นิ้ว
 ยาว 1.5 นิ้ว  ยาว 0.8 นิ้ว
 หนา 0.2 นิ้ว  หนา 0.3 นิ้ว
 รหัส 2b140023  รหัส 2b140024
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อชินตะกั่ว-
สนิมแดง
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
เนื้อชินตะกั่วสนิมไข
 กว้าง 1.2 นิ้ว  กว้าง 1.0 นิ้ว
 ยาว 1.8 นิ้ว  ยาว 1.8 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.4 นิ้ว
 รหัส 2b140025  รหัส 2b140026
 พระกรุเก่า พระท่ากระดาน
กรุศรีสวัสดิ์ เนื้อชินตะกั่ว-
สนิมแดง
 พระกรุเก่า ลีลาเมืองสวรรค์
พิมพ์คางเครา เนื้อดินสีแดง
 กว้าง 1.2 นิ้ว  กว้าง 0.8 นิ้ว
 ยาว 1.8 นิ้ว  ยาว 2.2 นิ้ว
 หนา 0.3 นิ้ว  หนา 0.25 นิ้ว
 รหัส 2b140027  รหัส 2b140028
 พระกรุเก่า จ.อุตรดิตถ์
พระซุ้มชินราช กรุบึงสามพัน
เนื้อดินสีเขียวคราบแดง
   
 กว้าง 1.8 นิ้ว      
 ยาว 2.6 นิ้ว      
 หนา 0.25 นิ้ว      
 รหัส 2b140029