หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ

  • พระกริ่ง

  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

              พระเกจิอาจารย์
         
         ในที่นี้  หมายถึง พระเครื่อง รูปหล่อ รูปเหมือนบูชา แผ่นปั้ม หรือล็อค
เก็ตที่พระสงฆ์ ผู้เป็นพระสุปฏิปันโนอันเป็นที่เคารพสักการะของลูกศิษย์ลูกหา มากมายได้จัดทำขึ้นเผื่อมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกในงานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานครบ รอบวันเกิด งานเททองหล่อพระ งานฝังลูกนิมิต งานสร้างพระอุโบสถ  เป็นต้น          ตั้งแต่่สมัยโบราณ   จวบจนมาถึงปัจจุบันนี้มีพระเกจิอาจารย์ให้พวกเรา
ได้ศึกษา ค้นคว้าถึงอัตถะชีวประวัติิของท่านอย่างมากมายจนสุดจะคณานับได้
ใครรัก ใครชอบ ใครศรัทธาพระเกจิอาจารย์ท่านใดก็จะน้อมนำเอาคำสอนและ
นำเอาวัตรปฏิบัติิของท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและพยายามที่จะ
ไขว่คว้าหาวัตถุุมงคลของท่านมาไว้บูชา  เพื่อระลึกถึงองค์ครูบาอาจารย์  และ
เพื่อความเป็นศิริมงคล ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้ง
ปวงด้วยอำนาจแห่งพุทธคุณที่ท่านเกจิอาจารย์  ได้เมตตาอธิิษฐานจิตประจุไว้
ในวัตถุมงคลของท่านนั่นเองดูรูป
• หลวงปู่ศุข วัดคลองมะขามเฒ่า
• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้
• หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
• หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
• หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
• หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว
• หลวงปู่ภู วัดอินทรวิหาร
• สังฆราชสุกไก่เถื่อน
• อื่นๆ