สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พระประธาน
ฐานมีผ้าทิพย์ พิมพ์เอกอุ

รหัส 4a0001
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับหน้าแรก