หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

พระเครื่อง แสนถูก
พระกรุ ราคา 30,000 บาท


ดูรูป
 
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
30,000 บาท
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• ราคา 500 บาท
• ราคา 1,000 บาท
• ราคา 2,000 บาท
• ราคา 3,000 บาท
• ราคา 5,000 บาท


 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระสิกขี จ.ลำพูน ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระหอมเดี่ยว จ.ลำพูน ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010001

รหัส 5d010002

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่างยืนประทานพรซุ้ม
ปราสาท ศิลปะลพบุรี เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลากำแพงเพชร ศิลปะชากังราว เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010003

รหัส 5d010004

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพิมพ์ปรกโพธิ์ ศิลปะเชียงแสน 
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชานาคปรก
ศิลปะลพบุรี ทรงเครื่อง
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010005

รหัส 5d010006

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่ง ฐานบัวเล็บช้าง ศิลปะลพบุรี เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยอดขุนพล ศิลปะลพบุรี เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010007

รหัส 5d010008

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนารายณ์ทรงปืน กรุวัดพระศรี จ.ลพบุรี
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลา กรุวัดการ้อง จ.สุพรรณบุรี เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010009

รหัส 5d010010

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน สวรรคโลก จ.สุโขทัย เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระเชียงแสนใบหอก ศิลปะเชียงแสน 
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010011

รหัส 5d010012

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชา ศิลปะเชียงรุ้ง เนื้อสำริดเงิน หน้าตัก 1 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่งหูยาน กรุวัดพระศรีฯ จ.ลพบุรี เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010013

รหัส 5d010014

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพุทธชินราชใบเสมา พิมพ์พิเศษ กรุวัดพระศรีฯ
จ.พิษณุโลก เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระขุนแผนทรงพล
พิมพ์5เหลี่ยม กรุวัดบ้านกร่าง
จ.สุพรรณบุรี เนื้อดินสีเขียวคราบแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010015

รหัส 5d010016

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่งหูยาน ศิลปะลพบุรี เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชาปางสมาธิ ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด 
หน้าตัก 1 นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010017

รหัส 5d010018

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชายืนปางห้ามสมุทร ศิลปะทวารวดี เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก สูง 2.4 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพิมพ์สามเหลี่ยม ฐานมีผ้าทิพย์ กรุวัดสามปลื้ม
เนื้อผงสมเด็จสีขาว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010019

รหัส 5d010020

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลือโขง จ.ลำพูน ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีเขียว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชา อวโลกิเตศวร ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก หน้าตัก 1.5 นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010021

รหัส 5d010022

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
ท้าวกุเวร ศิลปะทวารวดี
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชา ศิลปะลพบุรี ทรงเครื่อง เนื้อชินเงิน 
หน้าตัก 1 นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010023

รหัส 5d010024

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระแก้วมณีรัตน์ เนื้อสีเหลือง กรุฮอด จ.เชียงใหม่
ศิลปะเชียงทรงเครื่อง
หน้าตัก 1 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระแก้วมณีรัตน์ เนื้อสีชมพู กรุฮอด จ.เชียงใหม่
ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตัก 1 นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010025

รหัส 5d010026

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพุทธฐานมีผ้าทิพย์ กรุวัดสามปลื้ม 
เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพิมพ์โมคคัลลาสารีบุตร กรุวัดท้ายตลาด 
เนื้อใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010027

รหัส 5d010028

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชายืน ศิลปะทวารวดี เนื้อสำริดสนิมเขียวหยก
สูง 2 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่ง ฐาน 3 ขา ศิลปะชากังราว 
จ.กำแพงเพชร เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010029

รหัส 5d010030

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระกรุวัดสามปลื้ม
พิมพ์ 5 เหลี่ยม 
ศิลปะรัตนโกสินทร์ เนื้อผงสมเด็จสีขาว

 

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระเปิม จ.ลำพูน ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010031

รหัส 5d010032

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชานั่งปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทอง เนื้อสำริด
หน้าตัก 1 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระเลี่ยงฐานบัวเหลี่ยม จ.ลำพูน กรุวัดดอนแก้ว
ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีเขียวหินครก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010033

รหัส 5d010034

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลาเม็ดขนุน พิมพ์เล็ก ศิลปะชากังราว
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางฯ
จ.พิษณุโลก เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010035

รหัส 5d010036

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปางปฐมเทศนา ศิลปะทวารวดี 
เนื้อชินตะกั่ว สนิมไข
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลาเม็ดขนุน พิมพ์เล็ก กรุลานทุ่งเศรษฐี
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010037

รหัส 5d010038

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระท่ากระดาน กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระสังกัจจายน์ ศิลปะสุโขทัย เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010039

รหัส 5d010040

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพุทธชินราช ใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ
จ.พิษณุโลก เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชา พระโพธิสัตว์กวนอิม ศิลปะจีนโบราณ
เนื้อชินตะกั่ว หน้าตัก 0.5 นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010041

รหัส 5d010042

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่งทรงเทริดขนนก ศิลปะลพบุรี เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนอนปางไสยาสน์ กรุเจดีย์เล็ก บางขุนพรหม
เนื้อผงสมเด็จสีขาว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010043

รหัส 5d010044

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระสมเด็จลายดอกไม้ กรุเจดีย์เล็ก 
เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010045

รหัส 5d010046

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชานั่งปางมารวิชัย ศิลปะหริภุญชัย เนื้อสำริด
หน้าตัก 0.5 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยอดขุนพล ศิลปะลพบุรี เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010047

รหัส 5d010048

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ข้างไม่มีกนก จ.กำแพงเพชร
เนื้อดินสีเขียว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพิมพ์สามเหลี่ยมแข้งหมอน  
กรุเจดีย์เล็กบางขุนพรหม เนื้อผงสมเด็จสีขาว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010049

รหัส 5d010050

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิดตาหลวงปู่ภู
พิมพ์ 3 เหลี่ยม 
ฝากกรุบางขุนพรหม เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระคงดำ จ.ลำพูน ศิลปะหริภุญชัย เนื้อดินสีดำ
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010051

รหัส 5d010052

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ขนมเปี๊ยะ ศิลปะชากังราว
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีดำ
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์สังฆาฏิ กรุวัดนางฯ จ.พิษณุโลก
เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010053

รหัส 5d010054

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์ซุ้มกอ
เนื้อผงสมเด้จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์เล็ก กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร
เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010055

รหัส 5d010056

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์ซุ้มประตู เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์ครอบแก้ว เนื้อใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010057

รหัส 5d010058

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์กลาง กรุวัดพิกุล จ.กำแพงเพชร
เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์เกศเปลวเพลิงเล็ก เนื้อผงใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนานา
0.5
นิ้ว
  หนานา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 30,000 บาท

พระเครื่อง 30,000 บาท

รหัส 5d010059

รหัส 5d010060