หน้าแรก
พระบูชา
  • พระพุทธรูป
  • พระอวโลกิเตศวร
  • เทวรูป
  • พระพิฆเนศวร์
  • พระนาคปรก
  • พระสังกัจจายน์
  • ศิลปะนูนต่ำ
  • พระแผง
  • อื่นๆ
พระเครื่อง
  • พระชุดเบญจภาคี
  • พระกรุเก่า
  • พระเกจิอาจารย์
  • เหรียญคณาจารย์
  • หล่อโบราณ
  • พระกริ่ง
  • พระปิดตา
คนรักของเก่า
  • เครื่องรางของขลัง
  • ของเก่า
  • ของแปลก
  • ของหายาก
พระเครื่อง แสนรัก
พระเครื่อง แสนถูก
วิธีเช่าวัตถุมงคล
ติดต่อเรา

พระเครื่อง แสนถูก
พระกรุ ราคา 50,000 บาท


ดูรูป
 
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• พระเครื่อง พระกรุ
50,000 บาท
• พระเครื่อง พระเกจิ
• พระเครื่อง พระสมเด็จ
• ราคา 500 บาท
• ราคา 1,000 บาท
• ราคา 2,000 บาท
• ราคา 3,000 บาท
• ราคา 5,000 บาท


 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่งทรงการิดขนนก ศิลปะลพบุรี เนื้อชินตะกั่ว
สนิมไข หน้าตัก 3 นิ้ว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืน สูง 5 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010001

รหัส 5e010002

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระเชียงแสนใบหอก พิมพ์ข้างรัศมี
เนื้อทองสำริด
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืน สูง 4 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010003

รหัส 5e010004

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยืน สูง 4 นิ้ว ศิลปะทวารวดี
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปนารายณ์ 4 กร ศิลปะขอมโบราณ สูง 4 นิ้ว
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010005

รหัส 5e010006

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน เปิดโลก กรุแม่ย่า จ.สโขทัย เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลาถ้ำหีบ กรุเตาทุเรียง ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เนื้อดิน ลงทองในกรุ
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010007

รหัส 5e010008

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระตรีกาย ศิลปะลพบุรี เนื้อชินตะกั่ว สนิมไข
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะศรีวิชัย
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010009

รหัส 5e010010

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะศรีวิชัย
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลาถ้ำหีบ กรุเตาทุเรียง ศรีสัชนาลัย เนื้อชินเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010011

รหัส 5e010012

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน หลังรางปืน พิมพ์ฐานสูง เนื้อชินเงิน
กรุวัดพระศรีฯ เมืองสวรรคโลก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010013

รหัส 5e010014

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน หลังรางปืน กรุวัดพระศรีฯ จ.สุโขทัยก เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน กรุคูบัว จ.ราชบุรี เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010015

รหัส 5e010016

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืนหลังรางปืน กรุวัดพระศรี 
เมืองสวรรคโลก เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืนอุ้มไก่ฟ้า กรุแม่ย่า จ.สุโขทัย
เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010017

รหัส 5e010018

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืนหลังรางปืน กรุวัดพระศรีฯ 
เมืองสวรรคโลก เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนาคปรก
หน้าตัก 1.5 นิ้ว
ศิลปะลพบุรี เนื้อสำริด
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010019

รหัส 5e010020

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะศรีวิชัย
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010021

รหัส 5e010022

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะศรีวิชัย เนื้อสำริด
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010023

รหัส 5e010024

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะศรีวิชัย เนื้อสำริด
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปขอมโบราณ ศิลปะบายน สูง 3 นิ้ว
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010025

รหัส 5e010026

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 3 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระพุทธหลังตัน ปางตรัสรู้ ศิลปะทวารวดี
หน้าตัก 2 นิ้ว เนื้อสำริด
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010027

รหัส 5e010028

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงปืน กรุคูบัว จ.ราชบุรี เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูป 6 กร ศิลปะศรีวิชัย เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010029

รหัส 5e010030

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระตรีกาย ศิลปะศรีวิชัย เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระวิษณุเทพ ศิลปะศรีวิชัย เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010031

รหัส 5e010032

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยอดขุนพล ศิลปะลพบุรี เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยอดขุนพลทรงเครื่อง ศิลปะลพบุรี 
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010033

รหัส 5e010034

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระยอดขุนพล กรุวัดศรีฯ จ.สุโขทัย
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระบูชา หน้าตัก 1.5 นิ้ว ศิลปะเชียงแสนลังกาวงศ์
เนื้อสำริดเงิน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010035

รหัส 5e010036

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระอวโลกิเตศวร ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปพระอิศวรกับพระแม่-
อุมาเทวี หน้าตัก 1.5 นิ้ว
ศิลปะขอมโบราณ เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010037

รหัส 5e010038

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระสังกัจจายน์ หน้าตัก 1.5 นิ้ว ศิลปะเชียงแสน
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืนสูง 1.5 นิ้ว ศิลปะขอมโบราณ
เนื้อสำริด สนิมเขียวหยก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010039

รหัส 5e010040

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงยืน กรุคูบัวราชบุรี เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระร่วงนั่ง ทรงเทริดขนนก ศิลปะลพบุรี
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010041

รหัส 5e010042

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนาคปรก ศิลปะลพบุรีทรงเครื่อง เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระท่ากระดาน เศียรตรง กรุวัดท่ากระดาน จ.กาญฯ
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010043

รหัส 5e010044

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
ขุนแผนเคลือบสีน้ำเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล
จ.อยุธยา
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระท่ากระดาน เกศเอียง กรุศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010045

รหัส 5e010046

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
เทวรูปยืน ศิลปะศรีวิชัย เนื้อชินเงิน
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระท่ากระดาน ้พิมพ์หน้าแก่ กรุวัดท่ากระดาน
เนื้อชินตะกั่ว สนิมแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010047

รหัส 5e010048

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระลีลาเม็ดขนุน พิมพ์กลาง กรุลานทุ่งเศรษฐี
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระกรุวัดท้ายตลาด พิมพ์พระพุทธนั่งบัว
เนื้อผงใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010049

รหัส 5e010050

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระกรุวัดเงินคลองเตย พิมพ์สังกัจจายน์ มีหู
เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010051

รหัส 5e010052

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ขาว พิมพ์ปรกโพธิ์ เนื้อผงสมเด็จสีขาว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระปิลันท์ พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ เนื้อผงใบลาน
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010053

รหัส 5e010054

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง กรุวัดนางฯ
จ.พิษณุโลก เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางฯ จ.พิษณุโลก เนื้อดินสีเขียวหินครก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010055

รหัส 5e010056

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์อกนูน กรุวัดนางฯ จ.พิษณุโลก เนื้อดินสีเขียวหินครก
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง กรุวัดนางฯ จ.พิษณุโลก เนื้อดินสีเขียวหินครก
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010057

รหัส 5e010058

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ จ.สุพรรณบุรี
เนื้อดินสีเขียว
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ข้างไม่มีกนก
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีดำ
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010059

รหัส 5e010060

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ข้างมีกนก จ.กำแพงเพชร 
กรุลานทุ่งเศรษฐี เนื้อดินสีเขียวคราบแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ข้างมีกนก
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีเขียว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010061

รหัส 5e010062

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ข้างมีกนก
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีแดง
 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระซุ้มกอ พิมพ์เล็กข้างมีกนก กรุลานทุ่งเศรษฐี
จ.กำแพงเพชร เนื้อดินสีแดง
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
ยาว
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว
หนา
0.5
นิ้ว

พระเครื่อง 50,000 บาท

พระเครื่อง 50,000 บาท

รหัส 5e010063

รหัส 5e010064

 พระเครื่อง พระกรุเก่า
พระรอด พิมพ์ตื้น กรุวัดมหาวัน จ.ลำพูน เนื้อดินสีแดง
   
กว้าง
0.5
ิ้นิ้ว
     
ยาว
0.5
นิ้ว
     
หนา
0.5
นิ้ว
     

พระเครื่อง 50,000 บาท

 

รหัส 5e010065